โรงละครและโรงละครเป็นการบำบัดมุมมองของโรงละครนำเรากลับไปที่กรีซโบราณตัวอย่างเช่นใน Delphi ที่มีรูปถ่ายประกอบกับบทความที่อ้างถึงต้นกำเนิดของคำบำบัดศิลปะ, ท้อง ประวัติศาสตร์สอนเราว่าโรงละครไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและศิลปะอย่างเคร่งครัดเท่านั้น แต่ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพอีกด้วย วันนี้ในความเป็นจริงเส้นทางต่าง ๆ ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้สำหรับการบำบัดด้วยยาและการรักษาด้วยโรงละคร

การบำบัดด้วย บทละคร และ การ แสดงละคร นำเสนอแง่มุมที่แท้จริงของโรงละครเพื่อความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมในความสัมพันธ์กับตัวเองและกับคนอื่น ๆ ความแตกต่างระหว่างสองวิธีนั้นเกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง

บทความสั้น ๆ ของฉันต้องการอธิบายกิจกรรมและเชิญชวนผู้ที่สนใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเพื่อทำความเข้าใจก่อนอื่นโดยประสบความหลากหลายของพวกเขา

การบำบัดด้วยละคร มีบทบาท / บทบาทของบุคคลเป็นหลักสำคัญของแนวคิดเรื่องบุคลิกภาพ "ละคร" เรื่องราวการกระทำของบุคคลและเราพบอีกครั้งตั้งแต่เดือนแรกของชีวิต ในละครบำบัดแต่ละคนตรวจดูตัวเองและบทบาทของเขาจากระยะไกลการสอบเทียบขอบคุณผู้นำที่นำ "นักแสดงกับตัวเอง" ควบคุมระยะทางระหว่างตัวเองกับบทบาทละครชีวิต .

ใน โรงละครบำบัด ศิลปะแห่งการแสดงเป็นการต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งของบุคคล "ความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด" ที่เป็นของนักแสดงต่อบุคคลเราจะค้นหาความซับซ้อนผ่านงานแสดงที่สร้างขึ้นด้วยท่าทางและความหมายเชิงสัญลักษณ์ พิธีกรรมที่จะถึงระดับแรกเกือบที่เกี่ยวกับต้นกำเนิดของแต่ละบุคคล

ในความเป็นจริงนั้นในดนตรีบำบัด Roland Benezon จะ นิยาม "Universal ISO" สิ่งที่ใน Dance Dance Therapy เราสามารถนิยาม " Universal Pulsation" และใน Art Therapy "sign / pre-verbal language"

"pre-expressive" ของการทำทฤษฏีการสำรวจตรวจสอบความคล้ายคลึงกัน, ความพอใจระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง, หลักการ, สัญลักษณ์, ซึ่งส่งกลับในทุกวัฒนธรรม "บทบาท" ของการบำบัดด้วยละครเป็นการแบ่งปันทางสังคมคือการรับรู้ถึงบทบาทในเรื่อง

มันจะมาหาฉันแล้วฉันก็สรุปว่า: "บางทีอันหนึ่งอาจเป็นผลมาจากอีกสิ่งหนึ่งหรือบางทีพวกเขาอาจจะดีกว่าเป็นวงกลมที่อันหนึ่งอยู่กับอีกอันหนึ่ง ... ฉันคือชีวิต!"

บทความก่อนหน้านี้

โยคะและ scoliosis ซึ่งเป็นขั้นตอนหลังในการวิจัย

โยคะและ scoliosis ซึ่งเป็นขั้นตอนหลังในการวิจัย

มันยากมากที่ความจริงในทุกรูปแบบแผ่ออกไปในทางที่เข้าใจได้ทันที: ข้อเท็จจริงมีความซับซ้อนและมีหลายแง่มุมดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นต้องมีวิธีการที่อิงการวิเคราะห์หลายระดับ แม้ว่าเราจะอยู่ในยุคของ "all-rounders" 2.0 แต่ก็ต้องใช้เวลาหลายปีและหลายปีของการศึกษาก่อนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบที่ซับซ้อนซึ่งควบคุมธรรมชาติประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มนุษย์ศาสตร์ ฯลฯ วาทกรรมนี้ยังใช้กับหัวข้อของบทความที่นำเสนอที่นี่เนื่องจากมีการนำเสนอแนวคิด ใหม่ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทางนิเวศ ความเป็นอยู่ที่เป็นธรรมชาติ, การแพทย์เสริม, สาขาวิชาแบบองค์รวมเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างล่าสุดที่ยังไม่...

บทความถัดไป

การรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ: 10 การเยียวยาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ: 10 การเยียวยาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบคือการอักเสบของทางเดินปัสสาวะส่วนล่างที่มีผลกระทบต่อทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่มีความผิดปกติที่ทนไม่ได้อย่างแท้จริง กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ทำให้เกิดการเผาไหม้, ชัก, ความเร่งด่วนในการปัสสาวะบ่อย สาเหตุอาจแตกต่างกันไปตามธรรมชาติ: โดยทั่วไปแล้วมันมี ต้นกำเนิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย บางแห่งมาจาก ลำไส้ เช่น escherichia coli , enterococcus , klebsiella นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง ซึ่ง เป็นสิ่งคั่นระหว่างหน้า เนื่องจากผนังลำไส้กระเพาะปัสสาวะไม่สมบูรณ์ปราศจากแบคทีเรียซึ่งต้องอาศัยการแทรกแซงทางการแพทย์อย่างหมดจด ธรรมชาติให้การเยียวยาที่มีค่าบางอย่างแก่ เราซึ่ง...